Η βιβλιοθήκη downloads έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για να αρχίσετε την λειτουργία της ιστοσελίδας σας.

Κατηγορίες

Τα πιο δημοφιλή downloads

PuTTY Installation package 0.63 Windows
PuTTY is a free implementation of Telnet and SSH for Windows and Unix platforms, along with an xterm terminal emulator. It is written and maintained primarily by Simon Tatham.
Μέγεθος αρχείου: 1.75 MB
FileZilla Client is 3.9.0.6 stable version for Windows
FileZilla is a cross-platform FTP, SFTP, and FTPS client with a vast list of features, which supports Windows, Mac OS X, Linux, and more. FileZilla's dynamic tools help you move files between your local machine and your Web site's server effortlessly. For example, Filezilla lets you compare your files with in-directory server files to manage file syncing. You can also tab browse between servers and transfer files to them simultaneously, as well as edit server files on the go. And Filezilla is available in 47 languages worldwide! Windows Vista, 7, 8 and 8.1 are supported, each both 32 and 64 bit. More: https://filezilla-project.org/
Μέγεθος αρχείου: 5.81 MB
WinSCP 5.5.6 released Windows
WinSCP is an open source free SFTP client, FTP client, WebDAV client and SCP client for Windows. Its main function is file transfer between a local and a remote computer. Beyond this, WinSCP offers scripting and basic file manager functionality. More: http://winscp.net/eng/index.php
Μέγεθος αρχείου: 4.37 MB
Notepad++ 6.6.9 Windows
Notepad++ is a free (as in "free speech" and also as in "free beer") source code editor and Notepad replacement that supports several languages. Running in the MS Windows environment, its use is governed by GPL License. More: http://notepad-plus-plus.org/
Μέγεθος αρχείου: 7.45 MB